За нашата фирма

Предоставяме качествена услуга на конкуретна цена.

  • lake.jpg

Кои сме ние?

Ние сме лицензирана фирма за борба с вредители. Притежаваме всички удостоверения и разрешителни от МЗ и от РИКОЗ. След обработка на обекта издаваме протокол за обработката, както и другите необходими документи. В зависимост от случая, ще Ви издадем гаранционна карта, схема за дератизация, договор за ДДД дейности и пр.

Основната дейност на фирмата е извършване на услуги в областта на дезинсекцията и дератизацията. Регистрирани сме в МЗ, съгласно наредба №3 от 24.01.2005 г. и дейността ни е под контрола на РЗИ (ХЕИ). Фирмата ни е правоспособна да издава протоколи съгласно изискванията на РЗИ, Агенцията по храните и НЦЗПБ на всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки срещу вредители. Предлагаме също така и възможност за сключване на абонаментни ДДД договори.

ХЛЕБАРКИ.COM работи с водещи мултинационални компании за производство на инсектициди и родентициди като BASF, BAYER, I.N.D.I.A SINGENTA и др. Благодарение на добрата ни работа с НЦЗПБ, МЗ и РЗИ (ХЕИ) имаме възможността непрекъснато да се информираме за регистрираните и разрешени за употреба в Р. България нови препарати за ДДД дейност и да ги прилагаме в практиката си. За всички използвани от нас биоциди разполагаме с разрешения за пускане на пазара от МЗ, които предоставяме на нашите клиенти. С това гарантираме безопасността на хората, домашните животни и растенията, както и опазването на околната среда.

ХЛЕБАРКИ.COM притежава специализирана техника, транспортни средства и висококвалифицирани специалисти, които са сертифицирани от МЗ. Тяхната информираност и компетентност е гаранция за установяване и решаване на проблемите с вредителите.

Пест контрол - какво е това?

Пест контролът е дейност по ограничаване на разпространението на вредителите опасни за здравето на човека. В развития свят хората отдават нужното внимание на този вид дейност, защото чрез него се предпазват от заразите, които пренасят инсектите, гризачите и др.

Пест контрол се осъществява с т. нар. ДДД дейности. Това са дейности по дезинсекция, дезинфекция и дератизация. Чрез дезинсекцията се унищожават вредните за човешкото здраве инсекти. С дейностите по дератизация се борим с гризачите вредители, а чрез дезинфекцията си осигуряваме среда чиста от микроорганизми, които могат да причинят много заболявания.

Важно е да осъзнаем нуждата от пест контрол в нашето съвремие и да подхождаме с повече отговорност към собственото си здраве. Затова са създадени ДДД фирми от професиналисти в борбата с вредителите като Дезинсекционна станция България еоод. Ще се радваме да бъдем полезни за Вас и Вашите близки.

Свържете се с нас