ДЕЗИНФЕКЦИЯ


Дезинфекцията сама по себе си не елиминира вредителите, а единствено болестотворни микроорганизми пренесени от тях.

Препоръчително е да се дезинфекцира след: дератизация (премахване на гризачи, след наводнения, профилактично в сервизни и складови помещения и във всеки друг случай, в който смятате за необходимо.