ЗA БИЗНЕС

 

ТЪРГОВСКА дезинсекция и дератизация – защитата на Вашият Бизнес!
ХЛЕБАРКИ.COM е собственост на Дезинсекционна станция България еоод


Унищожаване на хлебарки, бълхи, мравки, мухи, дървеници, дървояди, кърлежи, комари, паяци, оси, мишки, плъхове, съсели, птици, прогонване на котки, кучета, къртици, влечуги
от тъpгoвcки oбeкти, офис сгради, държавни институции, здравни заведения, хотели, училища, детски градини, ресторанти и заведения, магазини, зeлeни плoщи и др.

МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В БИЗНЕСА:

МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА В БИЗНЕСА:

Като собственик на бизнес, Вие искате да минимизирате риска и да защитите Вашата репутация. Нашите персонални решения, осигуряват непрекъсната защита от вредители.

Всички те: хлебарки, мравки, мухи, дървеници, дървояди, мишки, плъхове, птици и други вредители могат да замърсят храните, унищожат продукцията Ви и да причинят заболявания. Интегрирано управление на вредителите ИУВ Ви позволява да увеличите приходите си, като същевременно защитава вашите Клиенти, Служители и Бизнес.

Ценоразпис


Обработки дезинсекция, дератизация и дезинфекция (ДДД) са задължителни за всички нас, които се стремим да пазим човешкото здраве осигурявайки безопасна среда в обектите с обществено предназначение.
Според на Наредба 3 от 24 януари 2005 г. на МЗ на задължителен контрол и обработки подлежат следните видове обекти:
  • обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (ресторанти, магазини, кафенета и т.н.);
  • административните сгради и прилежащите им площи;
  • производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи;
  • паркове, зелени площи и други места за отдих;
  • Елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, депа за твърди отпадъци, колекторни шахти към топлофикация, телекомуникационните съоръжения и енергоснабдяване. Както е видно, обхванати са всички възможни обекти.
Ето защо Дезинсекционна станция България ЕООД в стремежа си да осигури защита на човешкото здраве предлага на своите бизнес клиенти възможността да получат качествена услуга за ДДД при най-добри конкурентни цени и условия.
Нашата бърза и дискретна намеса са ключа към ефективния контрол над вредителите. В ХЛЕБАРКИ.COM сме напълно наясно с все по-нарастващата загриженост към проблемите на околната среда, както и необходимостта от спазване на все по-стриктните закони и наредби в отрасъла.